Smart AI-tekniksystem för personalhantering

Implementera effektiva HR-processer i verksamheten

Personalavdelningen på ett företag brukar kallas för HR eller Human Resources. HR-avdelningen ansvarar för att medarbetarna, som är organisationens viktigaste resurs, trivs på arbetsplatsen och att alla funktioner som berör dem fungerar på ett optimalt sätt. Det är HR-avdelningens huvuduppgift att driva verksamheten framåt via kompetensförsörjning, ledar- och medarbetarskap. För att lyckas i detta krävs effektiva HR-processer.

Med bra HR-processer kan all HR-data samlas centralt och säkert. För att HR-avdelningen ska kunna jobba mer effektivt och fokusera på sina strategiska uppgifter är det klokt att automatisera processerna. Här går det att få en bättre digital frånvarohantering, en förbättrad lönerevisionsprocess och goda medarbetarupplevelser. Med hjälp av HR-processer kan HR-funktionen förvandlas till en strategisk partner som frigör hela potentialen i företagets HR-data.

Vad innebär en bra HR-process?

Att ha väl fungerande IT-system är något av det svenska tjänstemän värderar högst i arbetet. Med HR-processer som är effektiva och tydliga kvalitetssäkras HR-arbetet och alla leveranser blir mer tillförlitliga. Fungerande processer är ett måste på HR-avdelningen, så att onboarding, rekrytering och kompetensutveckling fungerar på ett tryggt sätt.

HR-processen berör många olika delar av organisationen. Bland dessa finns:

  • medarbetare
  • löneadministratörer
  • linjechefer
  • systemförvaltare
  • HR-ansvariga
  • ekonomiadministratörer

På grund av HR-processernas stora betydelse i organisationen behöver ägaren av varje process samverka och förstås av alla. Processägaren är den som ansvarar för att alla processer är ändamålsenliga, effektiva och etablerade.

Satsa på HR-avdelningen

HR-avdelningen är mycket viktig för att organisationen ska fungera. Den sköter rekrytering och urval av ny personal, kontraktshantering och personaladministration, arbetsmiljö, välbefinnande och trivsel, samt personalens utveckling och kompetens. En engagerad HR-avdelning utgör en länk mellan medarbetare och företagsledning.

Utveckla och implementera HR-processer

För ett bättre ledarskap behöver du satsa på effektiva HR-processer på företaget. HR är högst involverad i processer som onboarding och offboarding av medarbetare, performance development, arbetsmiljö, medarbetarmätning och fackliga relationer. HR-processer behöver fungera även under ovanliga förhållanden, som vid pandemi eller ekonomisk kris. En chef arbetar i ett team, med en ömsesidig relation med medarbetarna. Här är goda HR-processer maskineriet som får hela verksamheten att fungera.

Många processer och funktioner

Med HR Masterdata från CatalystOne Core HR får du ett centralt nav där företaget kan lagra högkvalitativ personaldata. HR-personalen slipper lägga ner tid på administrativa uppgifter och får en bred insikt som stöttar hela verksamheten. En annan process som underlättar är digital frånvarohantering, vilket ger ett transparent och konsekvent sätt att följa upp och registrera sjukdagar. En automatiserad frånvaro ökar informationens kvalitet och är effektivt för anställda och HR-avdelning.

Lönerevisionen kan digitaliseras med hjälp av effektiva HR-processer, där budgetallokering, utvärdering samt beslutsfattande underlättas. Du får budgetjusteringar i realtid och kan göra prestationsmätningar med benchmarking. Medarbetarnas upplevelse av jobbet är viktig. Du kan automatiskt anmäla nya anställda till de sociala evenemang och utbildningar som anordnas på kontoret. Automatiserade processer kan också användas för offboarding, när en anställd slutar på företaget. Med kraftfulla analysverktyg och rapporter som anpassas helt till dina önskade mål går det att hitta stöd för tuffa affärsbeslut. Processen e-signatur underlättar för medarbetarna när de ska underteckna dokument, och godkännandeprocesser förenklas avsevärt.