Företagande & Kontor

Smart AI-tekniksystem för personalhantering

Implementera effektiva HR-processer i verksamheten

Personalavdelningen på ett företag brukar kallas för HR eller Human Resources. HR-avdelningen ansvarar för att medarbetarna, som är organisationens viktigaste resurs, trivs på arbetsplatsen och att alla funktioner som berör dem fungerar på ett optimalt sätt. Det är HR-avdelningens huvuduppgift att driva verksamheten framåt via kompetensförsörjning, ledar- och medarbetarskap. För att lyckas i detta krävs …

Implementera effektiva HR-processer i verksamheten Läs mer »