Bild i förgrunden på ritade figurer med ledare i mitten visar ledarskap och coaching, kille i bakrunden som skriver på sin dator

Så ger coachning bättre ledarskap

För att skapa en bättre arbetsmiljö och stärka företagets ledarskap kan coachning vara ett bra verktyg. En coach hjälper både individer och grupper att nå uppsatta mål, med fokus på prestation och personlig utveckling. Coachning ger förbättrade möjligheter för medarbetare att förstå sig själva, men också bättre verktyg att i egenskap av chef hjälpa andra att nå sina mål.

Med coachning från Move får ditt företag hjälp i att skapa meningsfulla resultat. Här ges tillgång till digitalt stöd, gruppcoachning och individuella samtal som främjar professionell och personlig utveckling. Möt certifierade coacher som erbjuder hög kvalitet inom handledning, chefscoachning för bättre ledarskap och hur ledaren själv kan bli en stöttande coach. Syftet är att frigöra potential, satsa på personlig utveckling och ge en inre motivation.

Satsa på karriären med coachning

Idag har allt fler yrkesaktiva upptäckt alla fördelar som finns med coachning. Många som är över 55 år och söker nytt jobb finner att lång arbetslivserfarenhet kanske inte är den främsta meriten vid jobbsökningar, istället bör fokus ligga på vad den arbetssökande kan bidra med i nuläget.

Nå organisationens mål

Att drabbas av en kris i sin karriär eller privatliv kan också leda till nya möjligheter. Arbetsmarknaden befinner sig i ett skifte mellan gamla arbetsmetoder och en stark digitalisering med ny AI-teknik. Detta ställer nya krav på anställda men också chefer i ledande positioner, som måste vara beredda på snabba förändringar och skiften. För att arbeta som chef i en föränderlig omvärld krävs rätt mental inställning. Här behöver chefen se över var organisationen befinner sig i nuläget, vilka nya mål som måste ställas upp och vad som krävs för att nå målen. En omställning kan ta tid och det krävs både långsiktiga och kortsiktiga mål.

Leda sig själv som chef

Coachning kan ge en rad fördelar för dig som arbetar som chef. Du blir bättre på att:

  • Möta utmaningar
  • Förstå dig själv
  • Skapa förändring
  • Utvecklas personligt och professionellt

Ledare har ofta höga ambitioner, men är inte tränade för att möta komplexa situationer. Det handlar dock sällan om lämplighet, utan mer om att ledare saknar verktyg. Att som chef lova mycket till höger och vänster, svara direkt på alla mejl och vara med i alla möten kan göra att du upplevs som ”snäll” och kompis med personalen. Men att alltid försöka göra alla nöjda kan även bli problematiskt. Med tiden uppstår situationer där en chef behöver säga ifrån och ta tuffa beslut. Det kan skapa en jobbig situation när personalen har vant sig vid att chefen alltid är snäll.

Med coachning i ledarskap kan du få verktyg för att sätta gränser samtidigt som du utvecklar andra människor i din närhet. Du hittar nya sätt att tänka och vara. Detta skapar en större grad av mening och förbättrar resultatet för din organisation. Chefscoachning syftar till att stötta chefer i deras specifika utvecklingsbehov och utmaningar. Du kan här få tillgång till en öppen och förtroendefull miljö där du som klient får utforska olika frågor, hitta lösningar och formulera handlingsplaner för att nå framgång.