Så får du ett ergonomiskt kontor

Det är av största vikt att utforma kontor på ett sätt som gynnar den mänskliga kroppen. Det behöver finnas en bra balans mellan rörelse, återhämtning och belastning. Ergonomiska kontorsmöbler är en viktig parameter för att kunna uppnå en god arbetsmiljö på kontor.

Att sitta ner flera timmar varje dag är inte speciellt hälsosamt för kroppen. För att inte få belastnings- och arbetsskador är det viktigt att inreda kontor med ergonomiska möbler. Det finns massor med skrivbord och arbetsstolar som är utformade för att minska belastningen på kroppen.

Ta hand om kroppen

Ergonomi handlar i mångt och mycket om att använda kroppen på ett sätt som minskar risken för slitage. Det handlar även om att arbetsuppgifterna och redskapen ska anpassas och utformas för personen som ska använda sakerna. Förutom att använda bra kontorsmöbler som är framtagna för att gynna kroppen är det även viktigt att ta hand om ryggen genom att variera kroppsposition. För även om du har en ergonomisk arbetsstol kommer du behöva resa dig upp emellanåt. Att ha ett höj- och sänkbart skrivbord till den ergonomiska arbetsstolen är därför perfekt för att kunna variera arbetsposition.

Individanpassa möblerna

När det gäller att inreda ett kontor med ergonomin i fokus är det betydelsefullt att utforma arbetsplatsen efter personalen och arbetsuppgifterna. Exempelvis kan olika personer behöva olika arbetsstolar. Det är sällan som samma stol och skrivbord passar alla. Prata med personalen och kolla vad de önskar för kontorsmöbler för att arbeta bra. Det är även en god idé att kontakta ett proffs inom ergonomi för att få bra tips. För att kontoret även ska vara tilltalande och trevligt kan du inspireras av inredningstrenderna för att få en modern och härlig atmosfär.

Investera i en bra ljudmiljö

Förutom möbler är det också bra att tänka på ljudnivån i lokalen. När du ska inreda kan du använda dämpande akustikmaterial på golv, väggar och tak. Det kan exempelvis vara tjocka gardiner och mattor. Sedan finns det speciella ljudabsorbenter för kontor. Att planera för en god ljudmiljö är en investering. Irritation, stress, utmattning och koncentrationssvårigheter är några negativa effekter av en dålig ljudmiljö.